All fields are required.

Close Appointment form
IoannaPavlou

Πολιτικη Χρησης και Απορρητου

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Πολιτικη Χρησης και Απορρητου

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πριν προβείτε στη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του.
Οι παρόντες όροι ενδέχεται να υποστούν τροποποιήσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση, η ισχύς των οποίων άρχεται με μόνη τη δημοσίευσή τους στο παρόν.
Γι΄αυτό, παρακαλούμε ελέγχετε τους όρους χρήσης, όπως δημοσιεύονται, τακτικά, ώστε να έχετε γνώση των όρων που διέπουν τη χρήση του.
Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των προαναφερόμενων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής.
Η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα επιτρέπεται καθ’όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και καθ’όλη της διάρκεια της ημέρας.

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ


Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις που προστατεύουν από κάθε προσβολή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα και τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανήκει στην ιδιοκτησία και διαχείριση της Δρ. Ιωάννας Παύλου [Μαιευτήρος-Χειρούργου Γυναικολόγου-Σεξολόγου-Ολιστικής Ιατρού] η οποία, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στην παρούσα ιστοσελίδα, σας παραχωρεί μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και προβολής αυτής της ιστοσελίδας και του υλικού της.
Συμφωνείτε να μη διακόψετε ή να μην επιχειρήσετε να διακόψετε τη λειτουργία της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, σας εξουσιοδοτεί να προβάλλετε και να κάνετε λήψη των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, ενώ η εξουσιοδότηση αυτή δεν αποτελεί μεταβίβαση δικαιώματος επί του υλικού και των αντίγραφων του υλικού και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: 1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα του υλικού του οποίου γίνεται λήψη, τη σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες σχετικές σημειώσεις που περιέχονται στο υλικό 2) δεν πρέπει να τροποποιείτε το υλικό με οποιονδήποτε τρόπο ή να το αναπαράγετε, να το προβάλλετε δημόσια, να το διανέμετε ή να το χρησιμοποιείτε με άλλον τρόπο για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, ενώ απαγορεύεται να μεταφέρετε με οποιοδήποτε τρόπο τα κείμενα σε άλλο δίκτυο ή να τα μεταδώσετε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτούσια ή με τροποποιήσεις και 3) δεν πρέπει να προωθείτε το υλικό σε οποιοδήποτε άλλο άτομο, εκτός εάν το ενημερώσετε, και εκείνο συμφωνήσει να δεχθεί, σχετικά με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Συμφωνείτε να τηρείτε όλους τους πρόσθετους περιορισμούς που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, εφόσον ενδέχεται να υπόκεινται σε ενημερώσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους ανωτέρω όρους χρήσης μπορεί να επιφέρει ποινικές και αστικές κυρώσεις στο χρήστη-επισκέπτη ή σε τρίτο που χρησιμοποιεί τη σύνδεση του χρήστη-επισκέπτη με ή χωρίς την έγκρισή του.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ


Η ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της εν λόγω ιστοσελίδας Δρ.Ιωάννα Παύλου έχει πάντα στόχο να προσφέρει ακριβή και αντικειμενική πληροφόρηση και ενημέρωση στο ευρύτερο διαγνωστικό αντικείμενό της και ειδικότερα στον ευρύτερο τομέα της μαιευτικής, της (χειρουργικής) γυναικολογίας, της σεξολογίας και της ενεργειακής ιατρικής.  
Καθίσταται απολύτως σαφές ότι το περιεχόμενο των θεμάτων που αφορούν το ανωτέρω διαγνωστικό αντικείμενο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ιατρική υπηρεσία και δεν υποκαθιστά καθοιονδήποτε τρόπο την αναγκαιότητα  προσωπικής επίσκεψης και ιατρικής συμβουλής του ασθενή-επισκέπτη της παρούσας ιστοσελίδας που παρέχει αποκλειστικά ο ιατρός ή άλλος πάροχος ιατρικής βοήθειας για την έγκαιρη και έγκυρη αντιμετώπιση της πάθησής του, νόσου ή θέματος που τον απασχολεί.Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις συμβουλές του γιατρού σας ή άλλους επαγγελματίες υγείας σχετικά με τις ατομικές ανάγκες υγείας ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Οι χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Το φωτογραφικό και εν γένει υλικό που αναρτάται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο επίσης υπόκειται στην προστασία των νόμων που έχουν ήδη αναφερθεί και απαγορεύουν κάθε είδους προσβολή ή αναπαραγωγή, αποτελούν δε πνευματικό προϊόν και περιουσία της Δρ. Ιωάννας Παύλου,ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας της παρούσας ιστοσελίδας.
 Η αντιγραφή κειμένων και φωτογραφιών, η διαδικασία λήψης τους [download], η αναπαραγωγή τους, η οποιαδήποτε τροποποίηση, μετάδοση, μεταβίβαση, διανομή, παρουσίαση ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαγορεύεται ρητά σύμφωνα με τους νόμους, οι οποίοι προστατεύουν τα πνευματικά δικαιώματα και την ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις διατάξεις της ελληνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας, ενώ επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας Δρ. Ιωάννας Παύλου ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ


Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που διατίθενται στους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας, στο βαθμό που δεν αφορούν την ίδια την ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια Δρ. Ιωάννα Παύλου, συλλέγονται από προσιτές, στο κοινό, πηγές και παρέχονται προς τους χρήστες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς,  ενώ στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια αυτής δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει οποιαδήποτε ζημία και δεν υπόκειται σε καμία απολύτως ευθύνη για κάθε είδους αποζημίωση (διαφυγόντα κέρδη, αστική ευθύνη ή επιχειρηματική απώλεια) από οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση που θα ληφθεί ως αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της καθότι το περιεχόμενο των ως άνω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners, web-sites κλπ) διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη τρίτων προσώπων , δεν ελέγχονται από την ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της παρούσας ιστοσελίδας και για το λόγο αυτό δεν υφίσταται καμία απολύτως ευθύνη για την εγκυρότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχουν ούτε για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ


Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και μολονότι χρησιμοποιείται από την ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της παρούσας λογισμικό κατά των ιών των H/Y, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της παρούσας ιστοσελίδας είναι αδιάλειπτες και απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) κειμένων, εικόνων, video εικόνας και ήχου ή άλλων στοιχείων από αυτήν,  είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ


Η Ιστοσελίδα απευθύνεται αυστηρά σε Χρήστες άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες ή καταχωρήσουν ψευδή ημερομηνία γέννησης κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, η ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της παρούσας δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενό της ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας.
Η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση/έκθεση ή θέση σε κυκλοφορία πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο αποπλάνηση ανηλίκων συνιστούν ποινικά αδικήματα και διώκονται σύμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωση ανάρτησης τέτοιου υλικού από xρήστη στην Ιστοσελίδα, η ως άνω ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια Δρ. Ιωάννα Παύλου θα διακόψει πάραυτα την πρόσβαση του Χρήστη αυτού στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, θα αναφέρει το περιστατικό αυτό στις αρμόδιες Αρχές επιφυλασσόμενη παντός άλλου νομίμου δικαιώματός της.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ


Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της Δρ. Ιωάννας Παύλου, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας αυτής και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.
Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι η εν γένει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από αυτούς α) δεν θα προσβάλλει με κανένα τρόπο την προσωπικότητα τρίτων με διανομή ή δημοσίευση στην παρούσα ιστοσελίδα πάσης φύσεως προσβλητικού, υβριστικού, άσεμνου και δυσφημιστικού υλικού και γενικά δεν θα προβούν σε καμία ενέργεια που συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη ή τρίτο β) δεν θα έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη γ) δεν θα παραβιάζει με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Χρηστών ή τρίτων, δ) δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου και ε) δεν θα παραπλανεί ή ζημιώνει με κανέναν τρόπο την ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια Δρ.Ιωάννας Παύλου ή οποιονδήποτε τρίτο, χρήστη ή μη, προωθώντας εν γνώσει τους ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες ή άλλως. Εφόσον λάβουν χώρα τα ανωτέρω αναφερόμενα, η ιδιοκτήτρια ή διαχειρίστρια επιφυλάσσεται ρητώς να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της.
Οι χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας Δρ. Ιωάννας Παύλου.
Οι χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν, ή περιορίσουν ή επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ή συνδεδεμένης με αυτό ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτή (ενδεικτικά αναφερομένων ιών, Trojans, worms, logic bombs ή άλλων υλικών το οποία είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιβλαβή).Η ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια Δρ. Ιωάννα Παύλου δεν θα είναι υπεύθυνη, και δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου μέρους, για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του υλικού που δημοσιεύεται από εσάς ή από οποιονδήποτε άλλο χρήστη της Ιστοσελίδας,  ενώ διατηρεί το δικαίωμα, με ή χωρίς αιτία, να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό φορτώνετε στην Ιστοσελίδα.
Σε περίπτωση κατά την οποία η ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια Δρ. Ιωάννα Παύλου εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την εν λόγω ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια Δρ. Ιωάννα Παύλου εκ του λόγου αυτού.
Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας που χορηγείται από την ως άνω ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια Δρ. Ιωάννα Παύλου, έκαστος εκ των χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της ως άνω ιδιοκτήτριας από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία.
Εφόσον ο χρήστης-επισκέπτης επιθυμεί να κάνει εγγραφή στην ενότητα «newsletters», δηλαδή εφόσον επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία του ιατρείου της Δρ. Ιωάννας Παύλου και στην επιστημονική του δράση θα ζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) [όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ηλικία, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ].
Τα απαραίτητα στοιχεία για εκδήλωση ενδιαφέροντος και ενεργοποίηση της εκάστοτε εγγραφής είναι το ονοματεπώνυμο του χρήστη, η ηλεκτρονική διεύθυνσή του, το θέμα του μηνύματος, το κείμενο αυτού,ενώ προαιρετικά ζητείται και το τηλέφωνο του χρήστη-επισκέπτη, στοιχεία τα οποία αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα μέρη χωρίς τη συγκατάθεση του εν λόγω χρήστη.
Ο κάθε επισκέπτης που θα εγγραφεί έχει έκτοτε δικαίωμα διαγραφής του οποιαδήποτε στιγμή το επιλέξει.

COOKIES


Τι είναι τα cookies;
Cookies ονομάζονται τα μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή σε όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιεί κάθε επισκέπτης/ χρήστης για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτεται έναν διαδικτυακό τόπο.
Μέσω των cookies δεν αποκτάμε πρόσβαση στα αρχεία της συσκευής του επισκέπτη/χρήστη. Επιπλέον, τα cookies δε μπορούν να βλάψουν τη συσκευή του επισκέπτη/χρήστη και δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες, είναι δε απαραίτητα για την παροχή προσφερόμενων υπηρεσιών, cookies στατιστικών, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, μετρώντας την επισκεψιμότητα των χρηστών και τα οποία βοηθούν τους διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου να βελτιώνουν τις επιδόσεις και το περιεχόμενό του.
Τα προγράμματα περιηγήσεως (web browser) στο Διαδίκτυο είναι συνήθως ρυθμισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται τα cookies. Επομένως, εάν θέλετε να τροποποιήσετε τη λειτουργία του προγράμματος περιηγήσεως (web browser) που χρησιμοποιείτε, ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση, πρέπει να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιηγήσεως (web browser) που χρησιμοποιείτε.
Στην παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα «cookies» για λόγους κυρίως στατιστικής και συστηματοποίησης της ύλης τους, δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα, αλλά συλλέγουν μόνο πληροφορίες με τρόπο που να μην είναι δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη των προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των εν λόγω αρχείων δεδομένων (cookies) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για λόγους βελτίωσης της ποιότητας χρήσης της ιστοσελίδας. Τα cookies βελτιώνουν την λειτουργικότητα του διαδικτυακού μας τόπου και μας βοηθούν να τους καθιστούμε λειτουργικά αποτελεσματικότερους και αισθητικά καλύτερους. Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά καταγράφεται ο αριθμός προσβάσεων σε μια ιστοσελίδα, ο αριθμός των επιμέρους ιστοσελίδων που προβλήθηκαν, ο χρόνος που αφιερώνει ο χρήστης στην παρούσα ιστοσελίδα, η διαδοχή των ιστοσελίδων που προβλήθηκαν, οι όροι αναζήτησης που οδήγησαν το χρήστη στην παρούσα ιστοσελίδα, το τόπος από τον οποίο έλαβε χώρα η πρόσβαση, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται και η γλώσσα στην οποία εμφανίζεται και άλλα τέτοιου τύπου δεδομένα. Η διεύθυνση IP του υπολογιστή του χρήστη, η οποία μεταδίδεται για τεχνικούς λόγους, καθίσταται αυτόματα ανώνυμη και δεν επιτρέπει να συναχθούν οποιαδήποτε συμπεράσματα για την ταυτότητα του χρήστη.
Η παρούσα ιστοσελίδα δύναται να λειτουργήσει ικανοποιητικά και δίχως την αποδοχή των cookies. Η απόρριψη, ωστόσο, των cookies, ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να καθίσταται η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή τμημάτων αυτής πιο δύσκολη ή λιγότερο αποτελεσματική ή σπανιότερα αδύνατη.
Εφόσον ο χρήστης δεν επιθυμεί τη συλλογή πληροφοριών μέσω cookies δύναται να χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστότοπων, με τις οποίες δύναται να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξει είτε να απορρίψει αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίσει για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή του.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αστικά και ποινικά δικαστήρια της Χαλκίδας.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Για κάθε διαφορά που αφορά ή τυχόν προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας από τους χρήστες, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Χαλκίδας.
Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα.